PDF Drukuj

Internet Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-019, ul. Tyniecka 28a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000154002, reprezentowana przez Pana Artura Sobiesińskiego Członka Zarządu oraz Pana Sławomira Pawlikowskiego Członka Zarządu.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 000,00 PLN.
NIP: 852-22-00-305

AS Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Trzeszczynie, ul. Żymierskiego 1, 72-004 Tanowo zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000167470, reprezentowana przez Pana Artura Sobiesińskiego Prezesa Zarządu.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000,00 PLN.
NIP: 851-28-29-906