Oferta dla klientów biznesowych. Dostęp do Internetu.

Prędkość [z sieci/do sieci] Abonament netto [w PLN]
1024/1024 kbps 70
2048/1024 kbps 105
2048/2048 kbps 140
3072/1024 kbps 140
3072/2048 kbps 210
4096/4096 kbps 280
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Ceny powyżej 4M są negocjowane

Opłaty jednorazowe

Opłata za instalację, aktywację i koszt transmisji łącza ustalana jest każdorazowo indywidualnie po przebytej wizji w miejscu instalacji. Istnieje możliwość rozłożenia opłat instalacyjnych na dogodne raty (ustalane indywidualnie).

Opłaty dodatkowe


Usługa Opłata
Abonament miesięczny za zewnętrzny (publiczny) adres IP 9,76 zł
Opłata za wznowienie zawieszonej usługi 40,65 zł
Opłata za zmianę abonamentu na niższy 40,65 zł
Opłata za zmianę na zawartej umowie danych osobowych Abonenta (nie dotyczy podmiotów gospodarczych) 8,13 zł
Opłata za wysłanie faktury lub zestawu faktur za cały rok listem poleconym na terenie RP 9,76 zł
Opłata za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty listem zwykłym 4,07 zł
Opłata za przesłanie kolejnego wezwania do zapłaty listem poleconym 8,13 zł
Opłata za rozpoczętą godzinę serwisu u klienta 44,72 zł
Dojazd do klienta 20,33 zł
Zakup routera wraz z jego konfiguracją u klienta 162,60 zł
Przedłużenie kabla sieciowego godzina serwisu + materiał
Zmiana umiejscowienia końcówki sieciowej godzina serwisu + materiał
Układanie kabla w mieszkaniu (korytyka,listwy) godzina serwisu + materiał
Montaż gniazdka sieciowego godzina serwisu + materiał
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.